logo

MONTEMAX

VRV sistemi

VRV (Variable Refrigerant Volume) sistemi, poznati i kao VRF (Variable Refrigerant Flow) sistemi, su tip sistema za klimatizaciju koji se koristi za grijanje, hlađenje i ventilaciju u zgradama.

Ovi sistemi koriste jedan spoljni kompresor koji je povezan sa više unutrašnjih jedinica koje se mogu instalirati u različitim dijelovima zgrade. Svaka unutrašnja jedinica može raditi nezavisno jedna od druge, što omogućava prilagođavanje temperature u različitim djelovima zgrade prema potrebama.

VRV sistemi su energetski efikasni jer mogu prilagoditi kapacitet hlađenja i grijanja zavisno o potrebama zgrade. Takođe su fleksibilni i mogu se prilagoditi različitim tipovima zgrada, kao što su stambeni, poslovni i poslovni.

Neke od glavnih prednosti VRV sistema uključuju visoku energetsku efikasnost, preciznu kontrolu temperature, tih rad, smanjeno održavanje i visok nivo udobnosti za korisnike zgrada.

Zbog toga se VRV sistemi često koriste u različitim tipovima zgrada, uključujući stambene zgrade, hotele, bolnice, trgovačke centre i druge vrste poslovnih zgrada.